Ferhan Yılmaz yazdı

1 Mayıs’ın Direnci, 365 Güne


1 Mayıs alanlarına taşıdığımız coşkuyu, birliği, mücadele ruhunu, örgütlülüğü, örgütlenme fikrini sürdürmeliyiz. Üreten ellerin dünyayı yönetebileceği fikrini, 365 gün boyunca yaymalıyız. İşçi sınıfının her yerde, her fabrikada, her markette, her şantiyede, her sendikada; işçilerin söz sahibi olduğu bir dönemi var etmeliyiz. <p>&Uuml;lkemizde ve d&uuml;nyada kapitalizmin krizi derinleşiyor. Covid-19 salgını bahane edilerek fabrikalarda, at&ouml;lyelerde, mağaza marketlerde, şantiyelerde, kuryelik firmalarında emeğimiz ve alın terimiz s&ouml;m&uuml;r&uuml;ld&uuml;. Sendikalı olma hakkımıza baskıyla, tehditle, mobbingle engel olunmak istendi. B&ouml;yle bir s&uuml;reci yaşadık.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Elbette ki sendikal b&uuml;rokrasinin &ccedil;alıştığımız her alana kan emici bir vampir misali sirayet ettiğini de g&ouml;rd&uuml;k&hellip; B&uuml;t&uuml;n bunlara karşın işci sınıfının bir&ccedil;ok yerde &ouml;rg&uuml;ts&uuml;z de olsa m&uuml;cadelesi ve direnişi sonucunda kazanımlar &ouml;r&uuml;ld&uuml;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>B&uuml;t&uuml;n bunların ışığında fabrika fabrika, şantiye şantiye, market market gezdik. A&ccedil;tığımız stantlarımızla, dağıttımız bildirlerle, yaptığımız afişlerle &ouml;rg&uuml;tl&uuml;l&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z&uuml; b&uuml;y&uuml;tt&uuml;k. İş&ccedil;i emek&ccedil;i kortejlerini kurarak 2022 1 Mayısına geldik. 1977 1 Mayısının direnciyle, İstanbul Maltepe&rsquo;den Diyarbakır İstasyon&rsquo;a kadar meydanları doldurduk. &Uuml;lkenin ve d&uuml;nyanın d&ouml;rt bir yanındaydık. Elleriyle bu d&uuml;nyayı var edenlerin, d&uuml;nyayı y&ouml;neteceği inancı ve umudu ile 1 Mayıs&rsquo;ı kutladık. Sadece başkanlar konuşsun fikrini &ccedil;&ouml;pe attık. İstanbul&rsquo;da kurduğumuz k&uuml;rs&uuml;m&uuml;z ile iş&ccedil;iler konuştu, yarınlara dair fikirlerini en g&uuml;r ve en coşkulu şekilde dile getirdi. O meydanlara g&uuml;len y&uuml;z&uuml;m&uuml;z&uuml;, coşkumuzu, halaylarımızı, ıslıklarımızı, zılgıtlarımızı, bu i&ccedil;i ge&ccedil;miş ve kokuşmuş d&uuml;zene &ouml;fkemizi g&ouml;t&uuml;rmeyi de ihmal etmedik. Ve tabi ki Gezi&rsquo;deki &ldquo;bu daha başlangı&ccedil; m&uuml;cadeleye devam&rdquo; sloganımızı yanımızdan eksik etmedik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>1 Mayıs Bir G&uuml;n, M&uuml;cadele Her G&uuml;n</p> <p>&nbsp;</p> <p>Elbette t&uuml;m g&uuml;c&uuml;m&uuml;zle, &ouml;rg&uuml;tl&uuml;l&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z ile her bir &ccedil;alışmamız ile 1 Mayıs alanlarına aktık. Ama 1 Mayıs&rsquo;ı atlattık, artık k&ouml;şemize &ccedil;ekilebiliriz dememek gerek. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; kapitalizm ve işbirlik&ccedil;ileri durmayacaktır. Bizden hep bir eksiltmenin yollarını arayacaktır, bizi birbirimizden koparmanın form&uuml;lleri &uuml;zerinde &ccedil;alışacaktır. O y&uuml;zdendir ki 1 Mayıs alanlarına taşıdığımız coşkuyu, birliği, m&uuml;cadele ruhunu, &ouml;rg&uuml;tl&uuml;l&uuml;ğ&uuml;, &ouml;rg&uuml;tlenme fikrini s&uuml;rd&uuml;rmeliyiz. &Uuml;reten ellerin d&uuml;nyayı y&ouml;netebileceği fikrini, 365 g&uuml;n boyunca yaymalıyız. İş&ccedil;i sınıfının her yerde, her fabrikada, her markette, her şantiyede, her sendikada; iş&ccedil;ilerin s&ouml;z sahibi olduğu bir d&ouml;nemi var etmeliyiz.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">Tekstil-İş Sendikası</p> <p style="text-align: right;">&Ouml;rg&uuml;tlenme Koordinasyonu &Uuml;yesi</p> <p style="text-align: right;">Ferhan Yılmaz</p>