Fikret Şahin yazdı

Bir Günde Devr-i Alem


Sendika üyemiz Fikret Şahin yazdı: 1 Mayıslarda kürsünün süreklilik kazanması ve gelenek haline gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. <p>İnşaat iş&ccedil;ileri olarak bu 1 Mayıs'ta yeni bir şey deneyimleme şansı bulduk.</p> <p>Bu deneyim nedense farklı şeyler hissetmemize sebep oldu.</p> <p>Mesela 1 Mayıslara genelde iş&ccedil;iler değil iş&ccedil;ilerin tulumları davet edilirdi &ouml;nceden. (&Ouml;nceden demeye başlayabiliriz artık).</p> <p>Bir iş&ccedil;i k&uuml;rs&uuml;s&uuml; kurma fikri artık iş&ccedil;i tulumuna değil iş&ccedil;ilerin kendilerine duyulan ihtiyacın bir g&ouml;stergesidir.</p> <p>G&uuml;&ccedil;l&uuml; metaforlar ve s&uuml;sl&uuml; s&ouml;zlerle k&uuml;rs&uuml;leri kuşatmış olan sarı ve ak sendikaları sadece teorik değil pratik olarak da eleştirmek bizlere farklı yolların da var olabileceğini g&ouml;sterdi.</p> <p>B&ouml;ylece iş&ccedil;iler olarak yaşadığımız sefaleti topluma anlatması i&ccedil;in temsilci aramaktan kurtulduk.</p> <p>&Ccedil;&uuml;nk&uuml; iş&ccedil;i k&uuml;rs&uuml;s&uuml; kurmak aynı zamanda yaşanılan sefalete &ccedil;&ouml;z&uuml;m bulacak olanların yine k&uuml;rs&uuml;de konuşan iş&ccedil;iler olacağı anlamına geliyor.</p> <p>&lsquo;İş&ccedil;ilerin kurtuluşu yine iş&ccedil;ilerin elleriyle olacak&rsquo; şiarının apa&ccedil;ık g&ouml;stergesidir bu.</p> <p>1 Mayıs iş&ccedil;ilerin mi? Bayramı mı ger&ccedil;ekten?</p> <p>Evet mi?</p> <p>O halde bunca zaman neden iş&ccedil;ilere k&uuml;rs&uuml;lerde s&ouml;z hakkı verilmedi, kendi bayramını kutlamasına bile izin verilmedi?</p> <p>İş&ccedil;ilerin s&uuml;rekli etkisiz ve konuşmasını bilmeyen, sadece bayrak taşıması ve sloganlara eşlik etmesi i&ccedil;in davet edilecekler olarak g&ouml;r&uuml;lmesi, 1 Mayıs'ın aslında iş&ccedil;ilerin bayramı olamadığı anlamına gelmiyor mu?</p> <p>Hepimiz denk gelmişizdir&hellip;</p> <p>Kadınlar, televizyonlarda kadınların sorunları ve g&uuml;ndemleri hakkında konuşanlar kadın değilse kıyameti koparıyor. Haklılar.</p> <p>Biz neden kıyameti koparmıyoruz?</p> <p>Biz iş&ccedil;ilerden bağımsız iş s&ouml;zleşmeleri imzalanıyor, aldığımız asgari &uuml;cret, bizim yerimize asgari &uuml;cret ile yaşamayacak olanlar tarafından belirleniyor, bizim yerimize k&uuml;rs&uuml;lerde konuşmalar yapılıyor.</p> <p>Yahu bizim yerimize hep niye başkası karar alıyor?</p> <p>Şunu apa&ccedil;ık belirteyim; İnşaat-Sen&rsquo;i canı g&ouml;n&uuml;lden sahiplenmemizin en &ouml;nemli sebebi biz iş&ccedil;iler kurduk diyedir.</p> <p>Aynı şekilde iş&ccedil;ilerin k&uuml;rs&uuml;s&uuml;ne de sahip &ccedil;ıkacak, k&uuml;rs&uuml;n&uuml;n s&uuml;reklilik kazanması ve gelenek haline gelmesi i&ccedil;in elimizden gelen her şeyi yapacağız.</p> <p>İş&ccedil;ilerin k&uuml;rs&uuml;s&uuml; ilk adım işlevi g&ouml;rm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Diğer adımlar ise toplu iş s&ouml;zleşmesi s&uuml;re&ccedil;lerine daha &ccedil;ok dahil olmak ve iş&ccedil;iler adına iş&ccedil;ilerden bağımsız alınan t&uuml;m kararları reddetmek olmalıdır.</p> <p>Mevcut k&uuml;rs&uuml;lerin baş aşağı durduğunu, k&uuml;rs&uuml;n&uuml;n ayakları &uuml;zerine oturtulmasının tek koşulunun iş&ccedil;ilere ait olmasından ge&ccedil;tiğini g&ouml;rmeliyiz. Bu deneyimi uzun zaman sonra ilk defa yaşayan oradaki topluluk, zamanla kaybetmiş olduğu t&uuml;m haklarını da sahiplenmeye başlayacaktır.</p> <p>İNŞAAT-SEN &Uuml;yesi</p> <p>Fikret Şahin</p>