Neden İnşaat-Sen?

Çalışmalarımızı güncel tutuyor, işçilerin haklarını koruyoruz

İşçilerin işyerinde sigortasız, mesaisiz ve kötü çalışma koşullarını engelleyebilmek için sendikamız var gücüyle çalışıyor

İşçilerin hukuksal olarak yaşadığı sorunları çözüyoruz

İşçilerin işyerinde patronla yaşadığı sorunlar karşısında haklarını korumak ve hukuksal her türlü desteği vermek için çalışıyoruz

İşçilerin komiteler kurmasına öncülük ediyoruz

İşçilerin sendikasını daha ileriye götürebilmesi için komiteler kurmasına öncülük ediyoruz. Komiteler demokratik katılımcı ortamda işçilerin fikirlerini tartışmalarını sağlayacak yapılar için çaılışıyoruz

İnşaat-Sen olarak inşaat emekçilerinin hak ve çıkarlarının toplumcu, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü temellere dayalı gerçek demokrasi ortamında kazanılıp geliştirilebileceğinin bilinci içinde, emekçilere yönelik her türlü dayatılan kötü çalışma koşullarının, hak gasplarının kaldırılmasını için mücadele ediyoruz.
Sendikamızda demokratik bir işleyişle üyelerimizle buluşuyor ve inşaat emekçilerinin sorunlarını gündemimize alıyoruz. Türkiye’de emekçilerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini artırıcı her türlü çalışmaya öncelik tanıyarak, işçi haklarına örgütlülük bilinci ile sahip çıkmayı, bu bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz
Tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz hayata geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını en iyi düzeye çıkarmayı hedefliyoruz
Emekçilerin, kendi tartışabildiği kararlarını alabildiği demokratik katılımcı komitelerinin kurulmasını ve işletilmesini hedefliyoruz