İlkelerimiz

  • İnşaat-Sen, tüm inşaat işçilerinin birliğini sağlamak için bu sektördeki çalışanlar tarafından kurulmuş bağımsız bir sendikadır.

  • Amacımız işçilerin sendikal birliğini kurmak, işçilerin haklarını almak ve işçilerin mücadelede özne olmasını sağlamaktır.

  • İnşaat-Sen başkanların değil işçilerin sendikasıdır. İnşaat-Sen’in tüm yönetim kurulları ve karar mekanizmaları işçilerin katılımıyla oluşur. Söz, yetki, karar hakkı işçilerindir.

  • İnşaat-Sen işçilerden aidat toplamaz. Sendikamızın kasasında biriktireceği bir paraya ihtiyacı yoktur. Somut ihtiyaçlarını el birliğiyle, dayanışmayla çözer.

  • İnşaat-Sen’in gönüllüleri, herhangi bir ücret almazlar. Sendikacılık bir meslek değildir. İşçilerin birliğini kurmak uzun soluklu bir mücadeledir. Sendika gönüllüleri, bu büyük mücadelenin içinde yer almak isteyenlerden oluşur.