Neden İnşaat-Sen sendikasını tercih etmelisiniz?

İnşaat-Sen olarak inşaat emekçilerinin hak ve çıkarlarının toplumcu, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü temellere dayalı gerçek demokrasi ortamında kazanılıp geliştirilebileceğinin bilinci içinde, emekçilere yönelik her türlü dayatılan kötü çalışma koşullarının, hak gasplarının kaldırılmasını için mücadele ediyoruz.

Emekçilerle ve üyelerimizle dayanışma içerisindeyiz

Sendika içerisinde üyeler arası dayanşmayı, Türkiye’de emekçilerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini artırıcı her türlü çalışmaya öncelik tanıyarak, işçi haklarına örgütlülük bilinci ile sahip çıkmayı, bu bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz

Sendikamız emekçilerin hakları ve hukukunu korumayı hedefliyor

Tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz hayata geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını en iyi düzeye çıkarmayı hedefliyoruz

Emekçilerin tartışığı demokratik katılımıcı komiteleri hedefliyoruz

Emekçilerin, kendi tartışabildiği kararlarını alabildiği demokratik katılımcı komitelerinin kurulmasını ve işletilmesini hedefliyoruz

İnşaat Emekçileri Sendikası Hakkında

İnşaat Emekçileri Sendikası yalnızca işçi sınıfının işyerlerindeki sorunları için değil, toplumda seslerini daha iyi duyurabilmeleri için de mücadele eder. Bunun için işyerlerindeki haklarımızı iyileştirme mücadelesi, soygunsuz ve sömürüsüz bir toplum yaratma mücadelesiyle birlikte yürütülmelidir. İşte bu yüzden İnşaat Emekçileri Sendikası, işçi sınıfının özgürlük ve demokrasi mücadelesindeki rolünü geliştirerek, siyasete ağırlığını koymasını amaçlar.

Bizi Takip Edin