Image Alt

İnşaat-Sen

Yurt Dışında Çalışan İnşaat İşçilerinin Alacakları
Devlet Garantisi Altına Alınsın
İşçilerin Hayat Verdiği Her Yerde
Yaşasın 1 Mayıs

Ülkenin dört bir yanında makineler çalışıyor. Binalar yükseliyor. İnşaat işçileri hiç durmadan her gün elleriyle üretiyor. Pandemiye rağmen inşaatlarda, şantiyelerde hayat sürüyor.

Bir yanda patronlar, müteahhitler; bir yanda emeği sömürülen inşaat işçileri var.
Saatlerce çalışıp maaşını bile alamayan,
Yatacak yerine bakılmayan,

Önüne konan yemeğin hesabı yapılan,
Gurbette ömür geçiren,

Bugününü ve yarınını kazanmak için her inşaatta hakkını arayan inşaat işçileri.
O ışıltılı binaları, önünde kurdele kestikleri, patronların içinde oturup hakkımızı yedikleri yapıları yapanlar biziz.
Ancak biliyoruz ki bu çelişki sadece şantiyelerde değil işçi sınıfının hayat verdiği her yerde var.

Üreten biz, emek veren biz ama sırtımızdan zenginleşenler hep bir avuç patron.
Bizim hakkımızı yiyerek, bizim hakkımıza el koyarak sermayelerine sermaye katıyorlar.
Patronların tüm birikimi, inşaat işçilerinin bütün ömrüdür işte.
Bu gidişatı değiştirmemiz mümkün.
Çünkü biz olmadan, biz üretmeden onların ne zenginliklerinin ne de şirketlerinin önemi var.

Bu yüzden her inşaatta, her şantiyede yarınımıza sahip çıkmalıyız. İnşaat işçilerinin hakkının peşinde olduğunu her yerden, herkese anlatmalıyız.

Sendikamız İnşaat-Sen, 1 Mayıs’ı Kayı İnşaat işçileriyle, dirençli mücadelesiyle karşılıyor. Tüm inşaat işçileri ve bu ülkenin tüm emekçileri adına mücadelenin bayrağını dalgalandırıyoruz.

Görüyoruz ki bizim kuvvetimiz birbirimizin koluna girmekte. Bizim kuvvetimiz sendikamızda birleşmekte, örgütlü gücümüzle hakkımızı sonuna kadar aramakta.

Bu 1 Mayıs; inşaat işçilerinin her şantiyede, inşaatta birliklerini kurması için bir adım daha atmasına imkan olacak. Bu 1 Mayıs, inşaat işçilerinin gerçeğini ve ne istediğimizi her şantiyeden bir kez daha anlatmamız için imkan olacak.

  • Batık Şirketlerin Karşısında İnşaat İşçilerinin Hakları Korunsun
    Bankaları ve patronları koruyan hukuk düzenlensin. Herhangi bir şirket iflas ettiğinde banka ipotekleri, işçi alacaklarının önüne geçemesin. Bu, tüm inşaat işçileri ve tüm emekçiler için hızla yasalaştırılsın.
  • Yurt Dışında Çalışan İşçiler Fonu Kurulsun
    Gurbetçiye döndürülen inşaat işçileri, şirketlerin kasasını boşaltarak işçi alacaklarından kurtulmaya çalışan müteahhitlerden korunsun. Yurt dışında işçi çalıştıran müteahhitler, devletin ve sendikaların kontrolünde bir fona önceden işçi maaşlarını teminat olarak yatırmaya zorunlu kılınsın. İşçi alacakları devlet garantisi altına alınsın.

Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın inşaat işçilerinin birliği!
Yaşasın İnşaat-Sen!

İNŞAAT-SEN

Yorum Ekle

İnşaat Emekçileri Sendikası Hakkında

İnşaat Emekçileri Sendikası yalnızca işçi sınıfının işyerlerindeki sorunları için değil, toplumda seslerini daha iyi duyurabilmeleri için de mücadele eder. Bunun için işyerlerindeki haklarımızı iyileştirme mücadelesi, soygunsuz ve sömürüsüz bir toplum yaratma mücadelesiyle birlikte yürütülmelidir. İşte bu yüzden İnşaat Emekçileri Sendikası, işçi sınıfının özgürlük ve demokrasi mücadelesindeki rolünü geliştirerek, siyasete ağırlığını koymasını amaçlar.

Bizi Takip Edin